sanwaitsai

Lace Denim Skirt

Sale price Price HK$249.00 Regular price HK$459.00

  • Waist: 26"-27"(S) / 28"-29"(M) / 30"-31"(L)
  • Hip: 36"(S) / 38"(M) /39"(L)
  • Length: 27"(S) / 27"(M) / 27"(L)
  • Denim