sanwaitsai

Denim Vintage Jeans

Sale price Price HK$279.00 Regular price HK$399.00

  • Waist: 28"(M) / 30"(L)
  • Hip: 36"(M) / 37"(L)
  • Length: 35 1/2"(M) / 36"(L) 
  • Denim